HUMANITARNA AKCIJA "USUSRET USKRSU ZA UDRUGU BETLEHEM"

Ve?er poezije u Demokratskom rasadniku

U prostoru Demokratskog rasadnika, 12. ožujka u 19:30 sati održati ?e se izložba fotografija pod nazivom "RIJEKA KOJA ZBLIŽAVA" akademskog slikara Dražena Turkovi?a. Izložbu otvara i kroz izložbu vodi povjesni?ar umjetnosti Iztok Premrov.
Dražen Turkovi? rodio se 17. studenog 1950. godine u Pribanjcima, selu blizu Bosiljeva, gdje provodi djetinjstvo uživaju?i u blagodatima rijeke Kupe. Osnovnu školu poha?a i završava u Vodnjanu, nakon ?ega upisuje Školu primjenjenih umjetnosti u Ljubljani (1967.-1971.). Obrazovanje nastavlja na Likovnoj akademiji Brera u Milanu i diplomira 1975. godine.
Izložba slika ostaje otvorena do 04. travnja s radnim danom od 08 - 15 sati!

Dana 02. ožujka u prostoru Demokratskog rasadnika, kazališna skupina Inspirare izvela je svoju predstavu pod nazivom "Susret".

?lanovi skupine su amateri koji su se duži niz godina bavili amaterski glumom i režijom u sklopu karlova?kog gradskog kazališta Zorin Dom te su i kroz ove svoje prirodne darove odlu?ili prenijeti životnu istinu -krš?ansku poruku gra?anima svog grada, pa i šire. ?lanovi skupine njeguju krš?anski pristup i izri?aj, kako u ovoj i budu?im predstavama, tako i prema publici. Predložak za predstavu je ameri?ki igrani film, te je predstava sukladno originalu nazvana SUSRET. Uklju?uje šest glumaca ( tri muška i tri ženska lika),vlastitu scenografiju, kostime, rekvizitu i glazbene isje?ke. U predstavi skupina ljudi svatko na svom individualnom putovanju nailazi na olujno i kišno nevrijeme te se moraju skloniti u naoko napuštenom restoranu. U tom restoranu susre?u pomalo neobi?nog konobara koji im svojim pristupom mijenja živote. Predstava je edukativna, inspirativna, zanimljiva te poti?e na razmišljanje o cilju života. prikladna i razumljiva za sve uzraste (od 15-95 god).