U srijedu, 27. veljače održana 2. sjednica Građanskog odbora

Građanski odbor za provedbu projekta „Demokratski rasadnik Duge Rese“ ,u sastavu: Rubinka Mihalić, (KUD Sv. Juraj, Duga Resa) -predstavnica GO, Vjekoslav Tutek, (DVD Duga Resa)-član, Mario Biršić, (Gradsko društvo Crvenog križa, Duga Resa)-član, Livio Bišćan, (Klub za podvodne aktivnosti Vodomar, Duga Resa)- član i Dijana Jurčević (predstavnica Grada Duge Rese) članica, održao je dana 27. veljače 2013. godine svoj drugi sastanak.
Na sastanku su donijete sljedeće odluke:

Više...