Pošaljite svoj komentar / pitanje

Rubinka Mihali?,predstavnica Gra?anskog odbora za provedbu projekta,tel:091/5263234
Žarko Sigmund,voditelj projekta,Savjetnik za gospodarstvo Grada Duge Rese,tel:047/819017
Igor ?rnugelj,izvoditelj projekta,ravnatelj Pu?kog otvorenog u?ilišta Duga Resa,tel:047/844252
E-Mail
Captcha plugin for Joomla from Outsource Online