Dana 23.01.2014. godine (?etvrtak) u 18,00 sati u Demokratskom rasadniku održano je  predavanje predsjednika udruge "Vitez Georg" Duga Resa g. J. ?unovi?a o potencijalu hidroelektrana na rijeci Mrežnici u Dugoj Resi. Predavanje se sastojalo od kratke prezentacije nakon ?ega je otvorena rasprava.