U ponedjeljak, 29.04.2013. godine održan 4. sastanak Gra?anskog odbora.

Na sastanku je potvr?en zahtjev za traženjem promjena u prora?unu projekta vezan uz pla?anje izrade i održavanja web stranice Rasadnika. Zatraženo je da se, umjesto po ra?unu, pla?anje za izradu i održavanje web stranice izvrši prema ugovoru o autorskom djelu.
Iznijeta je informacija o provedenom postupku javne nabave za ure?enja predvorja kina uz opasku da je kao napovoljniji ponuditelj odabrana tvrtka Univerzal d.o.o. iz Karlovca. Nakon proteka roka za žalbu i roka za mirovanje koji isti?e 05.svibnja 2013. godine može se pristupiti potpisivanju ugovora izvo?enju radova na ure?enju predvorja kina Pu?kog otvorenog u?ilišta Duga Resa.