U utorak, 11.03.2014. godine u Demokratskom rasadniku održana je informativna tribina pod nazivom “Mjere aktivne politike zapošljavanja - Garancija za mlade”.
Na tribini su predstavljeni paketi mjera HZZ-a koji poti?u zapošljavanje mladih iz programa “Garancija za mlade”, a koje je osmislila Europska komisija. Do kraja 2020. godine za program “Garancija za mlade” osigurano je šest milijardi eura, od kojih bi Hrvatskoj trebalo pripasti 128 milijuna eura.   
Organizator tribine je udruga za mlade “Agora” u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, podru?nim uredom u Karlovcu.