5. sastanak ?lanova Gra?anskog odbora

Na sastanku je potvr?en zahtjev za prolongaciju roka ure?enja predvorja kina POU Duga Resa do 30.06.2013. te izmjene važe?eg prora?una projekta s dopunom novim stavkama

i to:

-troškovi smještaja i registracije komercijalne domene

-naknada bankarskih troškova za projekt

uz istovremeno smanjenje stavke objava radijskih reklama za ukupni iznos dopunjenih stavaka

Prihva?en je zahtjev POU za verifikaciju troškova provedbe projekta za 1.izvještajno razdoblje od 1.1.do 31.5. 2013.,sukladno važe?em prora?unu projekta.

Prihva?ena je informacija o aktivnostima ure?enja predvorja kina. Obloženi su zidovi i stropovi gips plo?ama, povu?ena je elektro - instalacija, izvedena je rekonstrukcija kotlovnice i centralnog. Ide se na ugradnju rasvjetnih tijela i izradu podne obloge za postavljanje poda.