6. sastanak Gra?anskog odbora


GO je prihvatio Odluku o prihva?anju Izvješ?a o provedbi odobrenog projekta Demokratski rasadnik Duge Rese u razdoblju od 1.1. do 31.5. 2013. Naime, sukladno sporazumu Nacionalne zaklade i Grada  Duge Rese u obavezi smo me?u ostalim podnijeti polugodišnje izvješ?e o provedbi projekta.

Tako?er dana je informacija o ure?enju predvorja kina. Obavljaju se završni radovi na stropnoj rasvjeti. Po?inje se razmišljati o provo?enju aktivnosti u prostoru. Poslan je na autorizaciju i plakat s prvim rasporedom doga?anja koja kre?u u prostoru idu?i tjedan. (28.i 29. lipnja).