U ?etvrtak, 18.09.2014. godine u Demokratskom rasadniku predstavljen je Natje?aj "Naš doprinos zajednici" u Karlova?koj županiji. Natje?aj je predstavila Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva iz Pule. Zaklada navedeni Natje?aj raspisuje na temelju Sporazuma o partnerstvu u provedbi proširenog Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnog društva u RH potpisanog s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i to za podru?je 5 županija: Istarsku, Primorsko-goransku, Karlova?ku, Sisa?ko-moslava?ku i Krapinsko-zagorsku županiju.

Osim predstavljanja Natje?aja, Maja Vinski iz LAG-a Vallis Colapis predstavila je Program podrške razvoju civilnog društva MRRAK.