U petak, 19.09.2014. godine u Demokratskom rasadniku predstavljena je knjiga "Tragovima predaka - Povijest loze Peruši?" autora Laj?e Peruši?a. 
O Peruši?ima u dugoreškom kraju govorio je Marinko Peruši?, o Peruši?ima u Sloveniji Janez Peruši?, o knjizi autor Laj?o Peruši?.
Bila je to prigoda ?uti pri?u o Peruši?ima, njihovim potomcima, o politi?kim i kulturnim kretanjima njihova doba u Hrvatskoj. Bilo je rije?i tako?er i o mjestima i krajevima u kojima su Peruši?i živjeli, ?ime su se bavili i o osobama njihovim suvremenicima.

Knjiga dokumentirano obra?uje Peruši?evu lozu od 15. stolje?a do danas.