Trgovanje ljudima u Demokratskom rasadniku

U srijedu, 12. studenoga 2014. godine u Demokratskom rasadniku održano je predavanje na temu Trgovanje ljudima. Predavanje je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa u suradnji s PU Karlova?kom, za u?enike Srednje škole Duga Resa.
Predavanjem, isprepletenim sa dva filma snimljena na temu prisilnog rada, zorno je u?enicima prikazana ona druga strana naše stvarnosti koja se ne doga?a negdje drugdje ve? tu, svuda oko nas.

Na ovaj na?in nastojalo se mladima skrenuti pozornost na to da se iza oglasa u kojima se nudi laka zarada u kratkom vremenu, nerijetko kriju razne organizacije koje se bave prostitucijom ili prisilnim radom...

Uz predavanje u Rasadniku je postavljena i izložba fotografija na temu trgovanja ljudima.