Inicijativa MAME u demokratskom rasadniku

Dana, 20.11.2014. u Demokratskom rasadniku organiziran je okrugli stol pod nazivom "Inicaijativa mame". Zadovoljne mame, a ?ini se i gradska vlast u Dugoj Resi na ?elu s gradona?elnikom, zaklju?ak da treba razgovarati, ali i da platni razredi nisu tema "uklesana u kamen", zaklju?ak je to tribine koju je u Dugoj Resi organizirala Inicijativa mama koje se bore za prava i dostojanstvo djece.
Dva su mogu?a raspleta situacije; Grad ?e nekim korisnicima prora?una koji su na istoj "blagajni" s vrti?em, a to su škole, sport i kultura predložiti da popuste. Druga je opcija da oni roditelji koji sada pla?aju 750 kuna ubudu?e pla?aju 850 kuna kako bi s ve?om cijenom pomogli onima koji su socijalno ugroženi, a rije? je o 47-ero djece ?iji su roditelji u najnižem cjenovnom razredu.Gradona?elnik Barši? pak kaže da u ovom trenutku ne može re?i ni da, ni ne za povratak platnih razred, ali i da se Duga Resa ne može uspore?ivati s Karlovcem, osobito u visini prora?una.
- Ho?emo li ovima koji pla?aju 750 dizati cijenu na 850, bit ?e stvar Upravnog vije?a. Može biti da ?e ovih 260 roditelja koji pla?aju sad 750 kuna, imati ve?u cijenu kako bi pomogli ove koji su socijalno ugroženi. No moj je princip da takvi idu u Centar za socijalnu skrb. Ne?u sada re?i ni da ni ne za platne razrede. Svi ?e i?i s cijenom vrti?a gore, to je nešto što ?eka sve gradove.

Zadovoljna sam jer smo postigli dijalog, rekla je u ime Inicijative Blanka Zoreti?. O stavki platnih razreda ?emo razgovarati.Drago mi je što se danas pokazalo da je to tema koja nije "uklesana u kamen" i da se o tome dade razgovarati.