Izložba slika u Demokratskom rasadniku

U prostorijama Demokratskog rasadnika, od 28. prosinca do 16. siječnja održana je izložba slika Leonarda Lesića i Nikole Vukmanića.