U prostorijama Demokratskog rasadnika, od 28. prosinca do 16. sije?nja održana je izložba slika Leonarda Lesi?a i Nikole Vukmani?a.