Sastanak predstavnika MO-a grada Duge Rese

Dana 13.02.2015. u 18:00 održao se sastanak u prostoru Demokratskog rasadnika na kojem su prisustvovali predsjednici i zamjenici svih MO-a grada Duga Rese. A u svezi obveza predsjednika i zamjenika MO-a u izvanrednim situacijama  (velike količine snijega, poplave itd.).