Gradska organizacija ORaH-a Duga Resa održala je u petak 6. ožujka 2015. u prostorijama Demokratskog rasadnika tribinu na temu P?ELARSTVO KAO KOMPONENTA ODRŽIVOG RAZVOJA STO?ARSTVA.
Voditeljica tribine dr. vet. med. Željka Kasuni? istaknula je kako održiva poljoprivreda predstavlja temeljnu, multifunkcionalnu i strateški vrlo važnu granu privrede Republike Hrvatske. Održiva poljoprivrede poti?e zaposlenost, izvor je primarne sirovine i poti?e razvoj ostalih industrijskih sektora te uslužnih djelatnosti uklju?uju?i turizam.
U zanimljivoj prezentaciji, gospo?a Kasuni? je naglasila kao je p?elarstvo specifi?na grana sto?arstva u kojoj p?elar nije nužno vezan za vlastito zemljište što olakšava razvojni put p?elara te uz ispravno korištenje državnih poticaja, brendiranje i katalogiziranje izvornih hrvatskih proizvoda, uzgoj p?ela može prerast u dostojan rad koji zauzvrat jam?i odgovaraju?u socijalnu zaštitu, dostatna primanja i zdrave radne uvjete. Duga Resa je zbog svog geostrateškoga položaja vrlo plodno tlo za razvoj p?elarske djelatnosti što potvr?uje i rastu?i broj ?lanova u lokalnoj Udruzi p?elara.
Svojom prezentacijom tribini se pridružio i profesionalni p?elar iz Zagreba g. Marko Maši? koji je prisutnima iznosio svoja vlastita iskustva o eko p?elarstvu, naglasivši važnost održavanja zdrave i zadovoljne p?ele prirodnom hranidbom, obzirom da je danas vrlo ?esta pojava hranidba p?ela še?erom, što je apsolutno nedopustivo i neodrživo!
„Kako je poljoprivreda jedna od tri najvažnije gospodarske politike ORaH-a (uz energetiku i vodno gospodarstvo), ova tribina je tek prva u nizu u organizaciji GO ORaH-a Duga Resa. U narednom periodu obuhvatiti ?emo i ostale teme interesantne našim sugra?anima cilju informiranja i edukacije“ – izjavila je g?a Vesna Brozovi?, v.d. predsjednice GO Duga Resa.