Večer Poezije

Dana, 28. ožujka 2015. u prostoru Demokratskom rasadniku se održalo čitanje DUHOVNIH pjesama gospođe Ane Frketić.