Edukacija udruga sa ruralnih podru?ja u sklopu projekta LAG-a Vallis Colapis.

U prostoru Demokratskog rasadnika 28. i 29. travnja po?ela je dvodnevna edukacija udruga civilnog društva koje pružaju usluge na ruralnom podru?ju Karlova?ke županije. Održavaju se u sklopu projekta LAG-a Vallis Colapis "Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlova?ke i Sisa?ko-moslava?ke županije" u kojemu je partner i dugoreški Crveni križ.