Edukacija udruga sa ruralnih područja u sklopu projekta LAG-a Vallis Colapis.

U prostoru Demokratskog rasadnika 28. i 29. travnja počela je dvodnevna edukacija udruga civilnog društva koje pružaju usluge na ruralnom području Karlovačke županije. Održavaju se u sklopu projekta LAG-a Vallis Colapis "Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije" u kojemu je partner i dugoreški Crveni križ.