U prostoru Demokratskog rasadnika, 28. svibnja 2015. godine otvorena je izložba skulptura akademskog kipara Marina Marini?a. Marin Marini? je ve? dugi niz godina artikulirano formiran kipar. Ovaj vrsni majstor poznaje sve kiparske tehnike. Ve?inu svojih skulptura izra?uje od poliestera. Posljednjih se nekoliko godina skulpturom bavi ne bi li razgovjetno pri?ao pri?e koje ga osobno okupiraju, a radi se o analizi hrvatskog mentaliteta. Izložba skulptura u prostoru Demokratskog rasadnika ?e biti otvorena do 30. lipnja 2015. godine.