Gradska organizacija HDZ-a Zajednica žena „Katarina Zrinski“ Duga Resa u Pu?kom otvorenom u?ilištu organizira razmjenu školskih udžbenika. Pozvani su u?enici osnovnih i srednjih škola te njihovi roditelji da do?u, ponesu udžbenike i pokušaju ih razmijeniti ili prodati, te za sebe prona?i one koji su njima potrebni za novu školsku godinu.

Razmjena ?e se održati danas 10. srpnja 2015.godine u Demokratskom rasadniku (predvorje kinodvorane POU DR), Trg Sv. Jurja 3, Duga Resa, od 08 do 12 sati.