Ove subote, 06.07. u Demokratskom rasadniku održana je književna ve?er, koja je organizirana u sklopu 5. Kunstbunker music & art festivala. Ve?er je otvorila naša sugra?anka, književnica, prevoditeljica, urednica, teoreti?arka i povjesni?arka književnosti Irena Lukši?, koja je ujedno bila i moderatorica ve?eri. U umjetni?kom dijelu programa, uz Irenu Lukši? nastupile su književnice Sanja Lovren?i? i Lidija Duji?.

  

Irena Lukši? ro?ena je 10. ožujka 1953. godine u Dugoj Resi.
Diplomirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Piše prozu, drame, eseje, TV i radio drame, filmske scenarije, stru?ne i znanstvene radove, te prevodi s ruskog.
Proza joj je prevo?ena na engleski, makedonski, njema?ki, slovenski i turski jezik.
Zastupljena u antologijama.
Urednica je Biblioteke Književna smotra i Na tragu klasika, ?lanica redakcija nekoliko doma?ih i stranih ?asopisa, suradnica više me?unarodnih znanstvenih projekata.
Suradnica je ameri?ke Encyclopedia of World Literature in the 20th Century i Dictionary of Literary Biography, te najvažnijih doma?ih enciklopedijskih izdanja.
Povremeno nastupa kao gostuju?i profesor u zemlji i inozemstvu.
Sudjelovala je na ?etrdesetak me?unarodnih znanstvenih simpozija.

U doma?im i stranim stru?nim publikacijama objavila je tristotinjak radova o ruskoj i hrvatskoj književnosti.
Više puta studijski boravila u Rusiji.

OBJAVILA:
Kona?ište vlakopratnog osoblja, roman, CDD, Zagreb 1981.
Zrcalo, roman za djecu, Mladost, Zagreb 1983.
Sedam pri?a ili jedan život, pripovijetke, Revija Osijek 1986.
Traženje žlice, roman, Izdava?ki centar Rijeka, Rijeka 1987.
No?i u bijelom satenu, pripovijetke, Rival, Rijeka 1995.
Nova ruska poezija; panorama novije ruske poezije, dvojezi?no, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 1998.
Soc-art; zbornik tekstova, Hrvatsko filološko društvo Zagreb 1998.
Jednostavna istina – ruska pripovijetka XX. stolje?a; panorama ruske pripovijetke, Rival, Rijeka 1998.
Antologija ruske disidentske drame; Hrvatski centar ITI, Zagreb 1998.
Ruska emigrantska književna kritika; zbornik, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 1999.
Hrvatska/Rusija; zbornik o rusko-hrvatskim kulturnim vezama, dvojezi?no, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 1999.
Povratak slomljene strijele, roman, Književni krug Karlovac, Karlovac 2000.
Sjajna zvijezda Rovinja, pripovijetke, Mozaik knjiga, Zagreb 2001.
Hrvatska i svijet; zbornik, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2002.
Krvavi mjesec nad Pompejima, pripovijetke, Ceres, Zagreb 2002.
Ruska književnost u Svemiru; studije, Disput, Zagreb 2003.
Tre?i val; antologija ruske emigrantske književnosti potkraj 20. stolje?a, Disput i Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2004.
Tajni život laponske princeze, pripovijetke, Disput, Zagreb 2004.
Katalog važnih stvari, kolumne o svakodnevnom životu, Meandar, Zagreb 2005.
Pismo iz Sankt Peterburga, roman, Biblioteka I.G.Kova?i?, Karlovac 2006.
Ruski emigranti u Hrvatskoj izme?u dva rata; zbornik, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2006.
Ogledi o ruskoj književnosti; Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2006.
Šezdesete – The Sixties; zbornik, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2007.
Brodski! Život, djelo; zbornik, Disput, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2007.
elektroni?ko izdanje: Krvavi mjesec nad Pompejima, pripovijetke, 2007. www.elektronickeknjige.com
elektroni?ko izdanje: Pismo iz Sankt Peterburga, roman, 2008.
Nebeski biciklisti, roman, Disput, Zagreb 2008. www.elektronickeknjige.com
Duga Resa – Ixtlan, pripovijetke, Disput, Zagreb 2008.
Dnevnici, snevnici, rje?nici, dnevni?ka i esejisti?ka proza, Meandar, Zagreb 2009.
Sedamdesete, zbornik. Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2010.
Vjesnici nove književnosti. Prikazi, recenzije, nacrti. Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2010.
Blagovati na tragu klasika, književna “kuharica”. Hrvatsko filološko društvo i Disput, Zagreb 2011.
Gradovi, sela, dvorci. Vodi? za literarne turiste. Hrvatsko filološko društvo i Disput, Zagreb 2012.

PREVELA s ruskoga:
– proza:
Aksjonov, Berberova, Bunin, Jerofejev, Harms, Zoš?enko, Pelevin, Aleškovski, Tokareva, Družnikov, ?ehov, Gazdanov, Platonov, Stogoff, Vojnovi?, Prigov, Arcibašev i dr.
– poezija:
Brodski, Tjomkina itd.
– drama:
Koljada, Tolstoj, Puškin, Bra?a Presnjakov i dr.

SUAUTORICA je dvotomne deskriptivne bibliografije Ruska književnost u hrvatskim književnim ?asopisima; Croatica Bibliografije, Zagreb I.tom 1981.; II.tom 1992.

PRIREDILA:
Dnevnik Dragojle Jarnevi?; priredila za tisak integralnu verziju: predgovor, komentari i bilješke, rje?nik, Matica hrvatska Karlovac, 2000.
Irina Aleksander: Svi životi jedne ljubavi; memoari i dokumenti; prevela i komentarima opskrbila memoare i dokumentarnu gra?u, Jesenski&Turk i Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2003.
Irina Aleksander: Samo ?injenice, molim; autobiografski roman i dokumenti; prevela i komentarima opskrbila memoare i dokumentarnu gra?u, Disput i Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2007.
Slavko Mihali?, Stalan izazov umjetni?kog djela. Tekstovi iz Telegrama. Priredila i predgovorom opremila. GK I.G. Kova?i?, Karlovac 2010.
Irina Aleksander, Douglas Tweed i ostali. Hrvatsko filološko društvo i Disput, Zagreb 2011
U SUAUTORSTVU I SAMOSTALNO UREDILA tematske brojeve “Književne smotre”:

Ruska književnost u dijaspori;
Teški dim;
Šezdesete;
Egzil/Emigracija/Novi kontekst;
XX. stolje?e; Svjetska književnost;
Rubovi, memorija: ruski emigranti u Hrvatskoj;
Književnost u tranziciji;
Sedamdesete;
Voda: nacrt za jednu enciklopediju;
Osamdesete I-II.
Popularna kultura i književnost

NAGRADE:
“Kata Pejnovi?”, nagrada za kulturu, 1989.
Zlatna plaketa Matice hrvatske za Dnevnik Dragojle Jarnevi?, 2001.
“J.J. Strossmayer” – nagrada za Dnevnik Dragojle Jarnevi?, 2001.
“Kiklop” – nagrada za najbolju biblioteku “Na tragu klasika” 2007., 2008. i 2009.
jednomjese?na stipendija u Be?u, nagrada austrijskog Kulturkontakta za ukupno književno stvaralaštvo, prevodila?ki i uredni?ki rad 2009.
Godišnja nagrada Društva hrvatskih književnih prevodilaca za najbolji prijevod fikcionalnog djela, 2009.
Prva nagrada na Natje?aju za kratku pri?u “Zlatko Tomi?i?” Književnoga kruga Karlovac, 2009.
Tre?a nagrada na Natje?aju za kratku pri?u “Petar Zorani?” “Zadarskog lista”, 2010.
Javno priznanje Grada Duge Rese za književni, prevodila?ki i uredni?ki rad, 2010.
“Iso Velikanovic”, godisnja nagrada Ministarstva kulture RH za nabolji prijevod, 2011.
“Kiklop” – nagrada za urednika/cu godine 2011. i 2012.

Lidija Duji? (1965.) diplomirala je i doktorirala filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je basnolikih pri?a za djecu Plagva (2007.), knjiga poezije Suhozid (2010.) i Agavine k?eri (2012.) te književne studije Ženskom stranom hrvatske književnosti (2011.); suautorica priru?nika Lutkokazi (2006.) i Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji (2006.), udžbeni?ke serije Hrvatski ja volim (2007. – 2012.) te memorabilija Knjiga o Sun?ani i Severu (2010.). Djelovala je kao lutkarska pedagoginja U?ilišta ZeKaeMa i ?lanica kazališne skupine Fasade koja se bavila vizualnim teatrom (1993. – 2001.), bila predava?ica na kolegiju Lutkarstva i scenske kulture U?iteljskog fakulteta u Zagrebu (2001. – 2004.) i kolegiju Dramske pedagogije na Umjetni?koj akademiji u Osijeku (2011.); urednica u izdava?kim ku?ama Profil i Mala zvona. Objavljuje književne kritike, recenzije, prikaze i znanstvene radove te održava predavanja i prezentacije posve?ene recentnoj književnoj produkciji. U ?asopisima i antologijama zastupljena je kao pjesnikinja i autorica proza za djecu. Poezija joj je prevedena na slova?ki i slovenski jezik, a knjige koje je uredila za biblioteku Novi profil lektire i Praporac/Mala zvona nagra?ene su Nagradom Grigor Vitez.

Sanja Lovren?i?, književnica i prevoditeljica. Piše poeziju, prozu, dramske tekstove i knjige za djecu.  Napisala je i biografiju hrvatske književnice Ivane Brli? Mažurani? U potrazi za Ivanom  za koju je dobila nagradu «Gjalski» 2007. Dobitnica je mnogih nagrada uklju?uju?i dva Kiklopa i to za najbolju pjesni?ku zbirku 2007. te za prijevod zbirke kratkih pri?a Ku?a duhova Virginije Woolf 2012. Vlasnica je i glavna urednica naklade Mala zvona.