Dana 26. rujna 2013. u prostoru "Demokratskog rasadnika Duge Rese" koji je sufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, održana je radionica na temu "Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova".
Radionicu je organizirala Razvojna agencija Karlova?ke županije - KARLA d.o.o. u okviru potprograma Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije "Ja?anje ljudskih potencijala na lokalnoj i prodru?noj/regionalnoj razini za u?inkovitu pripremu i korištenje fondova EU" uz suradnju Grada Duge Rese i Pu?kog otvorenog u?ilišta Duga Resa.
Predava?i na radionici su stru?njaci, konzultanti iz Centra za razvoj ljudskih potencijala "Olimp".
Cilj edukacije je bio pružiti osnovne informacije o uvjetima vidljivosti koje pred korisnike postavlja EU te osposobiti djelatnike za samostalnu provedbu aktivnostui iz podru?ja informiranja i promidžbe.