U Demokratskom rasadniku u tijeku te?aj pisanja projekata za EU natje?aje

U prostoru Demokratskog rasadnika održava se od 15. do 17. listopada prvi dio naprednog petodnevnog  te?aja za pisanje projekata za EU natje?aje. Te?aj provode trenerice iz rije?ke udruge SMART - Gordana For?i? i Sla?ana Novota. Rije?ka udruga SMART i LAG Vallis Colapis s našeg podru?ja su partneri unutar Mreže za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva - MRRAK: www.mrrak.info, pa je za sve polaznike s našeg podru?ja ovaj seminar potpuno besplatan. Na seminar se odazvalo 22 polaznika s podru?ja cijele Karlova?ke županije. Na ovom dijelu obuke polaznici u?e izra?ivati logi?ki okvir za EU projekte, a na drugom dijelu seminara, koji ?e biti održan u studenom, ?e se u?iti izrada opisnog i prora?unskog dijela projekta. ?itav projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.