„Svjetlosno one?iš?enje - suvišno rasipanje umjetne svjetlosti“ naziv je predavanja koje je u ponedjeljak, 18.11.2013. g. održano u Demokratskom rasadniku Duge Rese. Predava? je bila mr. sc. Sla?ana Cviti?anin, prof. biologije i kemije, koja je govorila o svjetlosnom one?iš?enju kao još jednom izvoru one?iš?enja okoliša, kojeg prepoznajemo tek u novije vrijeme, kad je došlo do velikog pove?anja emisija svjetlosti iz umjetnih izvora, uglavnom iz velikih urbanih podru?ja. Svjetlosno one?iš?enje uzrokuje mnoge štetne pojave poput zdravstvenih problema i narušavanja ekosustava te ometa astronomska promatranja.
Cilj predavanja bio je ukazati na postojanje problema svjetlosnog one?iš?enja te potrebu saniranja istog koje je mogu?e posti?i kvalitetnijim nadzorom javne rasvjete te zalaganjem da se neodgovaraju?e no?ne svjetiljke zamijene boljom rasvjetom, svjetiljkama koje svjetle prema dolje (ne prema nebu), odgovaraju ekološki prihvatljivim normama te u kona?nici doprinose racionalizaciji trošenja elektri?ne energije.