O projektu

HUMANITARNA AKCIJA "USUSRET USKRSU ZA UDRUGU BETLEHEM"

Demokratski rasadnik Duge Rese

Projekt „Demokratski rasadnik Duge Rese” je projekt Grada Duge Rese  koji je nastao kroz proces javnog savjetovanja sa građanima grada Duge Rese s namjerom rješavanja dva vrlo slična prepoznata problema društvenog razvoja, a za koja Grad Duga Resa kao zajednica ima kvalitetne resurse kojima se oba problema mogu riješiti jednim projektnim zahvatom.  Problemi  u zajednici koje su prepoznali građani jesu: nedostatak prostora za društveni rad, okupljanja i sl.  i potreba jačeg uključivanja građana u procesu donošenja razvojnih odluka.

Projekt pod nazivom Demokratski rasadnik Duge Rese obuhvaća uređenje neiskorištenog prostora predvorja kino dvorane i pretvaranja istog u prostor za djelovanje udruga, okupljanje građana i provođenje javnih događanja uz napomenu da će se  velika kino dvorana koristiti za savjetovanje o proračunu i ostalim važnim razvojnim dokumentima. Uz navedeno predviđa se i mobilizacija građanstva postavljanjem  16 oglasnih mjesta za plakate i obavijesti  u središtu grada Duge Rese i naseljima izvan središta, na kojima će se obavještavati građani o svim aktivnostima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 423.800,00 kn , a od toga 295.200,00 kn sufinancira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, dok iznos od  128.600,00 kn osigurava Grad Duga Resa.

Nakon uređenja prostora u predvorju kino dvorane isti će se koristiti za djelovanje udruga  kojima sada nedostaje prostor  za rad. U novouređenom prostoru će se moći organizirati održavanje raznih edukativnih programa, predavanja, radionica, tečajeva, javnih tribina, projekcija filmova i sl.  Lokalni slikari i ostali umjetnici  će dobiti prostor za izložbe  i ostale umjetničke nastupe, a udruge i društva će dobiti prostorno-tehničke uvjete za predstavljanje svojih aktivnosti široj javnosti.

Prostorom i Programom će upravljati oformljeni Građnski odbor za provedbu projekta i ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta koji će preuzeti i ulogu izvoditelja projekta.

Ukupno je planirano provesti 50 javnih događanja tijekom 2013.g (predavanja, radionica, tribina, izložbi, projekcija dokumentarnih filmova i sl.)  uz korištenje prostora za rad udruga u dopodnevnim i popodnevnim satima. Pozivaju se građani grada Duge Rese da svojim prijedlozima daju svoj doprinos  obogaćivanju  društvenog sadržaja u prostoru namijenjenom za provedbu projekta.

Predviđeno je da se nastavi provođenje projekta i narednih godina i nakon službenog završetka provedbe ovog projekta 31.prosinca 2013.g. kako je ugovoreno s  donatorom ovog projekta Nacionalnom zakladnom za razvoj civilnog društva.