Gra?anski odbor

Zada?e Gra?anskog odbora (GO) za provedbu projekta: Demokratski rasadnik Duge Rese

Na 1. sjednici održanoj dana 31.sije?nja 2013. godine, ?lanice i ?lanovi Gra?anskog odbora za provedbu projekta Demokratski rasadnik Duge Rese, donijeli su slijede?i dokument:

Zada?e Gra?anskog odbora (GO) za provedbu projekta: Demokratski rasadnik Duge Rese

Više...