Vijesti i priop?enja

U prostoru Demokratskog rasadnika, 28. svibnja 2015. godine otvorena je izložba skulptura akademskog kipara Marina Marini?a. Marin Marini? je ve? dugi niz godina artikulirano formiran kipar. Ovaj vrsni majstor poznaje sve kiparske tehnike. Ve?inu svojih skulptura izra?uje od poliestera. Posljednjih se nekoliko godina skulpturom bavi ne bi li razgovjetno pri?ao pri?e koje ga osobno okupiraju, a radi se o analizi hrvatskog mentaliteta. Izložba skulptura u prostoru Demokratskog rasadnika ?e biti otvorena do 30. lipnja 2015. godine.

 

Edukacija udruga sa ruralnih podru?ja u sklopu projekta LAG-a Vallis Colapis.

U prostoru Demokratskog rasadnika 28. i 29. travnja po?ela je dvodnevna edukacija udruga civilnog društva koje pružaju usluge na ruralnom podru?ju Karlova?ke županije. Održavaju se u sklopu projekta LAG-a Vallis Colapis "Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlova?ke i Sisa?ko-moslava?ke županije" u kojemu je partner i dugoreški Crveni križ.

Tribina "Koraci u otvaranju OPG-a"

U organizaciji Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" Grada Duga Rese, a povoodom obilježavanja Dana planeta Zemlje, u prostoru Demokratskog rasadnika 22. travnja 2015. godine održana je tribina "Koraci u otvaranju OPG-a / Mogu?nost samozapošljavanja.