Vijesti i priop?enja

Ovoga ponedjeljka u Demokratskom rasadniku u 11 sati Ivana Mehle, viši stru?ni savjetnik za profesionalno informiranje i obrazovanje HZZ-a - Podru?ni ured Karlovac, održala je korisno predavanje na temu "Kako tražiti posao".
Na predavanju je bilo rije?i o tome kako aktivno tražiti posao, kako napisati dobar životopis, o na?inu samoprezentacije na razgovoru za posao i strategiji pripreme samoprezentiranja.
Više o traženju posla i razgovoru za posao možete doznati na redovitim radionicama u podru?nim uredima i ispostavama HZZ-a.

Prostor Demokratskog rasadnika prošle je subote bio mjesto susreta osamdesetak mladih iz svih gradova naše županije, ali iz Zagreba te Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su se opkupili kako bi sudjelovali na 8. Pametnoj špici - edukativno-društvenom doga?aju organiziranom s ciljem razmjene iskustava, pou?avanja i informiranja mladih o realnom poslovnom svijetu i mogu?nosti njihova uklju?ivanja u svijet businessa po završetku formalnog obrazovanja.
Glavni predava? bio je prof. dr. sc. Saša Petar, ina?e za?etnik ove inicijative.
Tema 8. po redu Pametne špice bila je “Kultura suradnje”.

U Demokratskom rasadniku održan je pozdravni govor predstavnika Grada Duge Rese i voditelja Pametne špice, prof. dr. sc. Saše Petra, domijenak i neformalno druženje sudionika, a zbog ograni?enog broja sjede?ih mjesta, službeni dio programa održan je u Vije?nici Grada Duge Rese.

 

Raspored doga?anja u Demokratskom rasadniku tijekom tre?eg tjedna mjeseca rujna

Povodom obilježavanja svjetskog Dana prve pomo?i, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Duga Resa, u prostoru Demokratskog rasadnika ju?er je održano predavanje na temu prve pomo?i "Pružanjem pravodobne i pravilne prve pomo?i i spre?avanjem ozlje?ivanja spašavaju se životi".
Predavanje je održao Miroslav Brozovi?, koji je naglasio da je pravilnim postupcima prve pomo?i i pozivom u pomo? mogu?e spasiti ljudski život, sprije?iti nastanak trajnih posljedica i skratiti trajanje lije?enja i oporavka kod ozlije?ene ili naglo oboljele osobe.
Ove godine naglasak je dan na stradavanje u prometu s obzirom da je naša županija izrazito frekventno podru?je na kojem su prometne nesre?e nažalost u?estale, a pružanje onih osnova prve pomo?i prije samog dolaska Hitne pomo?i, može ?esto spasiti ljudski život.
Nakon predavanja u Demokratskom rasadniku u dvorani OŠ Vladimir Nazor održan je realisti?an prikaz zbrinjavanja unesre?enih osoba. Svako društvo imalo je svoj štand isped kojeg su volonteri demonstrirali pružanje prve pomo?i u raznim situacijama poput otvorenih i zatvorenih prijeloma, u slu?aju prometne nesre?e motorista i sli?no.

Samostalna izložba dugoreškog umjetnika Jurja Biš?ana otvorena je ju?er u Demokratskom rasadniku. Rije? je o retrospektivnoj izložbi na kojoj su prikazani radovi od ranih 90-tih do danas, a mogu se razgledati do 13. rujna svakim radnim danom od 8-15 sati.
Na otvorenju Izložbe o autoru i njegovim djelima govorio je poznati dugoreški umjetnik Vladimir Halovani?, koji je program obogatio ?itanjem stihova prigodnih pjesama iz vlastite zbirke pjesama (stihove pjesama donosimo u nastavku).
Autori postava izložbe: Marija Malovi? Halovani?, Juraj Biš?an

Stari mlinMrežnicaJuraj Biš?an - Polje lavande

Juraj Biš?an Ro?en u Kozalj Vrhu nedaleko Duga Rese sada ve? pomalo i davne 1948. godine u siromašnoj seoskoj obitelji. S prvim koracima zajedno s majkom dolazi na „Donji mlin“ gdje s ostalima dugareškim „mulcima“ proživljava bezbrižne dane djetinjstva i upija svijet oko sebe. Nakon završene osnovne škole odlazi na doškolavanje u Karlovac gdje izu?ava zanat za strojobravara. Po?etkom 70-ih godina prošlog stolje?a uz naglašenu sportsku sve više prepoznaje i umjetni?ku crtu te po?inju prva koketiranja s umjetnoš?u kroz  slikarstvo, ali i kroz obradu drveta i metala ispoljavaju?i na taj na?in specifi?an pogled na svijet kojim smo okruženi. U svom gotovo polustoljetnom radu naj?eš?e motive pronalazio je u prirodi s osobitim naglaskom na naš „modrozeleni biser“, Mrežnicu, koja ga prati kako kroz život tako i kroz umjetni?ko stvaralaštvo.

Kroz ovu prvu samostalnu izložbu slika pokušati ?e prikazati retrospektivu cjelokupnog stvaralaštva, odrastanje ili možda bolje re?eno umjetnikovo sazrijevanje kroz godine u kojima se polako mijenjao stil umjetnikova izražavanja. Koliko ?e to biti vidljivo kroz ovaj opus od dvadeset i sedam slika, koji je samo mali dio onoga što se stvaralo godinama, ocijeniti ?ete sami.

S iskrenom nadom da ?ete uživati.......