Vijesti i priop?enja

Izložbu su organizirale ?lanice Sekcije narodnog veza i rukotvorina KUD-a "Sveti Juraj", prostoru Demokratskog rasadnika u sklopu 10. Me?unarodnih folklornih susreta. Posjetitelji su izložbu mogli pogledati od 13 - 19 sati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U petak, 28.06. otvorena je izložba slika i crteža dugoreškog umjetnika Vladimira Halovani?a.
Izložba ostaje otvorena do 05. srpnja i može se razgledati svakim radnim danom od 08-15 sati.

Otvorenje izložbe Vladimira Halovani?a

 

Po?inje provo?enje aktivnosti u novoure?enom prostoru "Demokratskog rasadnika"

Program doga?anja

 

6. sastanak Gra?anskog odbora


GO je prihvatio Odluku o prihva?anju Izvješ?a o provedbi odobrenog projekta Demokratski rasadnik Duge Rese u razdoblju od 1.1. do 31.5. 2013. Naime, sukladno sporazumu Nacionalne zaklade i Grada  Duge Rese u obavezi smo me?u ostalim podnijeti polugodišnje izvješ?e o provedbi projekta.

Tako?er dana je informacija o ure?enju predvorja kina. Obavljaju se završni radovi na stropnoj rasvjeti. Po?inje se razmišljati o provo?enju aktivnosti u prostoru. Poslan je na autorizaciju i plakat s prvim rasporedom doga?anja koja kre?u u prostoru idu?i tjedan. (28.i 29. lipnja).