Vijesti i priop?enja

Promocija knjige "Po?upali se ma?ki" Damira Valenta

" Nakon izvrsnog prvjenca "Ministranti vanjskih poslova " Damira Valenta - Dade, popularni voditelj na Radio Mrežnici donosi, u novoj knjizi "Po?upali se ma?ki" pregršt svježih duhovitih jezi?nih akrobacija u kojima se krije mnogo pouka, poduka i poruka, a sve je za?injeno šeretskom ležernoš?u i lucidnim, vragolastim iskricama koje nestašno iska?u iz gotovo svake re?enice"

napisao je u izvrsnom predgovoru knjige Vladimir Halovani?.

Što drugo još napisati ve?, do?ite, po?ujte, pro?itajte ... i zaboravite na sve brige jer tu su Dadini (O)BLOZI koji ovu našu svakodnevnicu ?ine podnošljivijom i ljepšom!

Inicijativa MAME u demokratskom rasadniku

Dana, 20.11.2014. u Demokratskom rasadniku organiziran je okrugli stol pod nazivom "Inicaijativa mame". Zadovoljne mame, a ?ini se i gradska vlast u Dugoj Resi na ?elu s gradona?elnikom, zaklju?ak da treba razgovarati, ali i da platni razredi nisu tema "uklesana u kamen", zaklju?ak je to tribine koju je u Dugoj Resi organizirala Inicijativa mama koje se bore za prava i dostojanstvo djece.
Dva su mogu?a raspleta situacije; Grad ?e nekim korisnicima prora?una koji su na istoj "blagajni" s vrti?em, a to su škole, sport i kultura predložiti da popuste. Druga je opcija da oni roditelji koji sada pla?aju 750 kuna ubudu?e pla?aju 850 kuna kako bi s ve?om cijenom pomogli onima koji su socijalno ugroženi, a rije? je o 47-ero djece ?iji su roditelji u najnižem cjenovnom razredu.Gradona?elnik Barši? pak kaže da u ovom trenutku ne može re?i ni da, ni ne za povratak platnih razred, ali i da se Duga Resa ne može uspore?ivati s Karlovcem, osobito u visini prora?una.
- Ho?emo li ovima koji pla?aju 750 dizati cijenu na 850, bit ?e stvar Upravnog vije?a. Može biti da ?e ovih 260 roditelja koji pla?aju sad 750 kuna, imati ve?u cijenu kako bi pomogli ove koji su socijalno ugroženi. No moj je princip da takvi idu u Centar za socijalnu skrb. Ne?u sada re?i ni da ni ne za platne razrede. Svi ?e i?i s cijenom vrti?a gore, to je nešto što ?eka sve gradove.

Zadovoljna sam jer smo postigli dijalog, rekla je u ime Inicijative Blanka Zoreti?. O stavki platnih razreda ?emo razgovarati.Drago mi je što se danas pokazalo da je to tema koja nije "uklesana u kamen" i da se o tome dade razgovarati.

Putovanje kroz pet kontinenata

Dugoreška publika mogla je sino? ( 17.11.2014.) u Demokratskom rasadniku u organizaciji Gradske knjižnice uživati u zaista lijepom i inspirativnom predavanju svjetskog putnika i putopisca Tomislava Perka. S tisu?u eura obišao je pet kontinenata i proveo tisu?u dana ljeta, kako je sam okarakterizirao to putovanje, i napisao svoj prvi prvjenac „1000 dana prolje?a“.

Na upit publike koji su mu sljede?i planovi, odgovorio je Novi Zeland. Kao zaklju?ak i najve?u vrijednost tog putovanja naveo je da mu je povratak u domovinu, Hrvatsku, potvrdio kako je naša zemlja doista lijepa i kako na jednom malom prostoru ima toliko ljepote da tu ljepotu i raznovrsnost trebamo cijeniti i sa?uvati!!!

 

Trgovanje ljudima u Demokratskom rasadniku

U srijedu, 12. studenoga 2014. godine u Demokratskom rasadniku održano je predavanje na temu Trgovanje ljudima. Predavanje je organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa u suradnji s PU Karlova?kom, za u?enike Srednje škole Duga Resa.
Predavanjem, isprepletenim sa dva filma snimljena na temu prisilnog rada, zorno je u?enicima prikazana ona druga strana naše stvarnosti koja se ne doga?a negdje drugdje ve? tu, svuda oko nas.

Na ovaj na?in nastojalo se mladima skrenuti pozornost na to da se iza oglasa u kojima se nudi laka zarada u kratkom vremenu, nerijetko kriju razne organizacije koje se bave prostitucijom ili prisilnim radom...

Uz predavanje u Rasadniku je postavljena i izložba fotografija na temu trgovanja ljudima.

Zajedni?ki o ljubavi

U srijedu, 05. studenog u Demokratskom rasadniku prikazan je zajedni?ki projekt Gradske knjižnice i ?itaonice Duga Resa te Dje?jih vrti?a u kojem je sudjelovalo stotinjak djece.
Povodom Mjeseca hrvatske knjige koji je ove godine u znaku ljubavi pod motom “O ?emu govorimo kada govorimo o ljubavi”, djeca vrti?ke dobi govorili su o svom doživljaju ljubavi, a psihologinja Linda Fura? održala je predavanje na temu ljubavi ” Ljubav – što je to?”. U sklopu projekta otvorena je i izložba dje?jih radova na temu ljubavi i doživljaju tog osje?aja slikanog u tehnikama tempera i uljni pastel.