Vijesti i priop?enja

U okviru provodjenja Program regionalnog razvoja i ja?anja sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini udruga SMART iz Rijeke je 30.rujna 2014. provela u Demokratskom rasadniku edukaciju o izradi Strateskog plana za udruge s podrucja Karlovacke zupanije. Edukaciju su provele trenerice Gordana For?i? i Zvjezdana Schulz Vugrin. Na radionici su sudjelovali predstavnici 6 udruga s podrucja Karlovacke zupanije.

Teatar Exit u Dugoj Resi

Najavljujemo dolazak hit predstave Teatra Exit „Sutra (ni)je novi dan!“ u Pu?ko otvoreno u?ilište Duga Resa!

SUTRA (NI) JE NOVI DAN!  je predstava o nizu naših problema, konflikata  i dilema, otka?ena  i vesela, tužna i potresna, smiješna i gorka, za mlade i stare!
Na tragu svojih autorskih uspješnica "Kako sada stvari stoje", "Kako misliš mene nema?!" i "Samo bez emocija", Ivica Boban i Teatar EXIT vam predstavljaju tri nova mlada i talentirana glumca - Iskru Jirsak, Zorana Pribi?evi?a i Mirelu Videk   
U dva sata virtuozne turbo igre  - oni ?e vam pri?ati o svojim željama i promašajima, o susretima, mimoilaženju i razilaženju, o samo?i i ?ežnjama, o jalovim savjetima, konceptima i receptima… Predstava je živa vivisekcija problemati?ne stvarnosti koju živimo i na?ina kako bježimo od nje…
Do?ite i saznajte tko su ti ljudi što žive pored vas, što im se doga?a, mu?i i rastura. Kako su nadrapali i zašto su se raspali. Gdje su se zaje**** i zašto su naje****. Koji film furaju i u što ih guraju, o ?emu maštaju i kako ispaštaju u današnjem vremenu sve ve?e  bijede, u dehumaniziranom svijetu interesa i profita u kojem su outfit, poze, lažna obe?anja i promocije važnije od ljudi, njihovih života i smisla.
Brojne nagrade, desetak aplauza na otvorenoj sceni, smijeh i suze u publici, nesuzdržane glasne reakcije iz gledališta, dugotrajne ovacije nakon završetka - takva atmosfera prati predstavu Teatra Exit „Sutra (ni)je novi dan!.

Cijena ulaznice:
Slobodna prodaja - 50,00kn
Grupa firme (10+) -  40,00
Grupa škole (15+) -  35,00kn 

Prodajna mjesta:

•  Tajništvo U?ilišta (pon-pet od 08-15 sati) - rezervacije na broj 844-252
•  KA TRAVEL d.o.o., I.GUNDULI?A 3, Karlovac

•  KOMPAS ZAGREB d.d., Zrinjski trg 4, Karlovac
•  STAR TURIST d.o.o.,  Matka Laginje 1, Karlovac
•  TISAK d.d., TISAKmedia KARLOVAC - Trg M.Gupca 1, Karlovac
•  TISAK d.d., TISAKmedia KARLOVAC SUPERNOVA - Prilaz Vje?eslava Holjevca 12, Karlovac

online: www.ulaznice.hr

 


U petak, 19.09.2014. godine u Demokratskom rasadniku predstavljena je knjiga "Tragovima predaka - Povijest loze Peruši?" autora Laj?e Peruši?a. 
O Peruši?ima u dugoreškom kraju govorio je Marinko Peruši?, o Peruši?ima u Sloveniji Janez Peruši?, o knjizi autor Laj?o Peruši?.
Bila je to prigoda ?uti pri?u o Peruši?ima, njihovim potomcima, o politi?kim i kulturnim kretanjima njihova doba u Hrvatskoj. Bilo je rije?i tako?er i o mjestima i krajevima u kojima su Peruši?i živjeli, ?ime su se bavili i o osobama njihovim suvremenicima.

Knjiga dokumentirano obra?uje Peruši?evu lozu od 15. stolje?a do danas.

U subotu, 27.09. u 19:30 sati Udruga Kunstbunker u Demokratskom rasadniku organizira prikazivanje filmskog stvaralaštva Kinokluba Zagreb te zapo?inje javnu raspravu o eventualnom osnivanju Kinokluba Duga Resa.
Na predstavljanje filmskog stvaralaštva i javnu raspravu svi zainteresirani gra?ani su dobrodošli.

Ovim konceptualnim projektom "Nove Vrijednosti" autora Nikole Vukmani?a završava ovogodišnji Kunstbunker Music&Art Festival koji organizira Udruga "Kunstbunker Duga Resa".

Dugorešani, a ujedno i ?lanovi Kinokluba Zagreb Almir Faki? i Nikola Vukmani? namjeravaju zainteresiranim gra?anima Duge Rese i okolice približit filmsko stvaralaštvo, te predstavit potporu koju možebitni dugoreški kinoklub može ostvariti uz potporu Kinokluba Zagreb.

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Demokratskom rasadniku

U petak, 19.09.2014. godine u Demokratskom rasadniku organizirana je akcija darivanja krvi.
Akciji se odazvalo 92 osoba, no 10 ih je vra?eno zbog problema sa zdravljem.
U akciji je prikupljeno 82 doze krvi.
Sljede?e darivanje krvi je 19.prosinca.